foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Nasze publikacje

Zakładowy Fundzusz Świadczeń Socjalnych - Komentarz

Zakładowy Fundzusz Świadczeń Socjalnych - Komentarz

Przedstawiam Państwu publikację specjalisty z zakresu prawa pracy radcy prawnego (mecenasa) Daniela Paul, zajmującego się problematyką prawa pracy ponad dziesięć lat.  Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przekazywany jest podczas szkolenia dotyczącego problemów związanych z dysponowaniem środkami socjalnymi. Zawiera on w sobie bardzo wiele istotnych i ciekawych informacji związanych z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w tym Komisji Socjalnej, wczasów pod grusza, świadczenia urlopowego dla nauczycieli, mieszkaniówki, paczek dla dzieci oraz imprez kulturalno-oświatowych lub sportowo - rekreacyjnych. Rynkowa wartość komentarza to 100 zł.  

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail