foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Orzecznictwo

doc

Możliwość potrącania świadczeń z wynagrodzenia pracowniczego

Kodeks pracy

doc

Obowiązek różnicowania świadczeń - imprez integracyjnych 

ZFŚS

doc

Opodatkowanie imprez integracyjnych, 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

doc

Prawo żądania dokumentów potwierdzających dochód, 

ZFŚS

doc

Nieróżnicowane imprezy integracyjne,

ZFŚS

doc

Prawo wyłączenia emeryta, który podjął zatrudnienie w innej jednostce,

ZFŚS

doc

Oskładkowanie świadczeń socjalnych przez ZUS 

ZFŚS

doc

Świadczenie postawione przez pracodawcę do dyspozycji podlega opodatkowaniu 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

doc

TK - niekonstytucyjność art 130 K.p. 

Prawo pracy

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail