foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

O kancelarii

Ius Consultor Kancelaria Radcy Prawnego - Daniela Paul

 

Kancelarię Ius Consultor to podmiot utworzony w celach szkoleniowych przez Daniela Paul - radcę prawnego, wpisany na listę radców prawnych w Lublinie, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (nr wpisu Lb - 1504).

Lista Radców Prawnych prowadzona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie: http://www.oirp.lublin.pl/lista-radcow-prawnych-oirp-w-lublinie

Ius Consultor został powołany do życia w 2004 r., w celu wykorzystania potencjału wiążącego się z praktyką prawniczą jego twórcy. W toku swojej działalności stał się podmiotem wykorzystujący specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu dziedzin prawa, prawników, adwokatów i radców prawnych współpracujących z mecenasem Paul.

Ta długoletnia działalność pozwoliła nawiązać współpracę z praktykami cechującymi się wysokimi umiejętnościami praktycznymi i dydaktycznymi z takich dziedzin jak: prawo pracy w tym Karta Nauczyciela, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, ustawy o związkach zawodowych oraz wielu innych dziedzin prawa.

Twórca mecenas Daniel Paul ponad dziesięć lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy. I czasie swojej długoletniej praktyki kierował działem prawnym zajmującym się w sprawami z zakresu prawa pracy, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (układów, porozumień, regulaminów oraz procedur), negocjacji ze związkami zawodowymi. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz katalogiem przestrzeganych wartości. Jak również przeprowadził już kilkaset postępowań Sądowych z różnych dziedzin prawa, choć głównie z zakresu prawa pracy.

Jest także trenerem, prowadzącym warsztaty zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej i kierowniczej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji oraz mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku menedżerów i kierowników celem tych warsztatów jest wskazanie zakresu odpowiedzialności z zakresu prawa pracy w procesie zarządzania pracownikami i przekazania praktycznej wiedzy na ten temat. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach wielu poczytnych publikatorów o zasięgu lokalnym i krajowym.

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail