foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r., w aspekcie kontroli ZUS, PIP i US,

12.02
2016
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 r., w aspekcie kontroli ZUS, PIP i US,

 

W związku ze zmianami przepisów powiązanych z ustawą o ZFŚS oraz coraz częstszymi kontrolami dokonywanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowościami przyznawania środków socjalnych, a także w celu uniknięcia oskładkowania i uchybień związanych z Funduszem, a także podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ochrony danych osobowych - zapraszamy na szkolenie z zakresu ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 


« powrót

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail