foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Warsztaty w zakresie tworzenia przepisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12.02
2016
Warsztaty w zakresie tworzenia przepisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest źródłem zakładowego prawa pracy zgodnie z art 9 Kodeksu pracy, tym samym obok ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, "tworzy" zrąb przepisów prawa, które określają zasady przyznawania świadczeń socjalnych. Właściwe uregulowanie problematyki związanej z regulaminem pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów oraz zabezpieczyć interesy załogi i administratora.


« powrót

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail