foto1 foto2 slider slider

"Male nostro iure uti non debemus"


nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa,
(Gaius)

"Actum ne agas "


Nie rób tego, co już jest zrobione,
(Terencjusz)

"Volenti non fit iniuria"


chcącemu nie dzieje się krzywda ,
(Ulpian)

"Aequitas sequitur legem "


Słuszność idzie za prawem,

Funkcja ABI z uwzględnieniem zmian ustawy o ochronie danych osobowych w 2016 r.

08.02
2016

tel (81) 469-29-29
mail ius@iusconsultor.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na numer lub mail